AmS-Varia

No. 56 (2015): Steinalderliv på Helganes: Arkeologiske undersøkelser av en mellomneolittisk boplass i skjæringspunktet mellom nord og sør. Helganesprosjektet 2011–2013, Karmøy kommune, Rogaland