Editorial Team

Anja Mansrud (chief editor)

Wenche Brun

Lisbeth Prøsch-Danielsen

Linn Lillian Eikje Ramberg

Marie Ødegaard

Thorbjørg Bjelland

Ingund Svendsen

Dawn Elise Mooney

 

Redaksjonssekretær:

Grethe Moéll Pedersen