AmS-Varia

No. 59 (2018): Bergkunst på Midt- og Sør-Jæren samt i Dalaneregionen, Rogaland. Motiver, historikk, naturmiljø og tilstand.

Forside: Bilde av helleristninger

Mari Høgestøl, Lisbeth Prøsch-Danielsen & Olav Walderhaug

2019-02-22