AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet

Vol. 3 (2011)

Bilde av Auras forside
2021-11-30

Redaksjonelt

  • Front Matter

    Redaksjon
    i-vi
    DOI: https://doi.org/10.31265/aura.472

Artikler

  • En ny religion i Borneos regnskov

    Mikael Rothstein
    1-32
    DOI: https://doi.org/10.31265/aura.473
  • Kornsirkler og spirituell turisme – fra åker til internett

    Anne Kalvig
    33-70
    DOI: https://doi.org/10.31265/aura.474
  • Teosofi och vetenskap: 1890-talets Sverige

    Einar Petander
    71-119
    DOI: https://doi.org/10.31265/aura.475
  • Revolutionsikon eller playboygudinna? Ett genusperspektiv på tolkningar av Babalon

    Manon Hedenborg White
    120-155
    DOI: https://doi.org/10.31265/aura.476

Bokomtaler

  • Olivia Cosgrove, Laurence Cox, Carmen Kuhling & Peter Mulholland (red.), Ireland's New Religious Movements, Cambridge Scholars Publishing 2011

    Liselotte Frisk
    156-158
    DOI: https://doi.org/10.31265/aura.477
  • Robert Love, The Great Oom: The Improbable Birth of Yoga in America, Viking 2010

    Henrik Bogdan
    158-160
    DOI: https://doi.org/10.31265/aura.478