AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet

Vol. 11 (2020)

Bilde av Auras forside
2020-11-24

Redaksjonelt

 • Frå redaksjonen

  Anne Kalvig
  1
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.362

Artikler

 • Minnesord Liselotte Frisk

  Olav Hammer, Peter Åkerbäck
  2-3
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.363
 • Altered States of Consciousness and Charismatic Authority The Case of Judith von Halle

  Olav Hammer, Karen Swartz
  4-22
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.356
 • When Prophecy Adapts En undersøkelse av utviklingen til Våkttårnets eskatologiske forventninger

  Venke Sande Mikkelsen
  23-51
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.357
 • Mystik och polemik Hur begreppet gnosis förstås och används av Lectorium Rosicrucianum

  Niklas Nenzén
  52-80
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.358
 • Investigations into Asatru A Critical Historiography

  Joshua Rood
  81-95
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.359