AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet

Vol. 1 (2009)

Bilde av Auras forside
2021-11-04

Redaksjonelt

 • Front Matter

  Redaksjon
  i-vi
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.443

Artikler

 • Det hypotetiske liv: Om brugen af astrologi i senmoderne tid

  Kirstine Munk
  1-19
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.453
 • Teosofi och kristendom i 1890-talets Sverige: Artiklar i Teosofisk Tidskrift

  Einar Petander
  20-43
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.454
 • Nya buddhistiska rörelser i Thailand: Santi Asoke och socialt engagerad buddhism

  Monica Lindberg Falk
  44-69
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.455
 • Raëlrörelsen: En vetenskaplig religion eller en religion i vetenskapsliknande klädnad?

  Erik A. W. Östling
  70-103
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.456
 • Den andrafierade nyandligheten: Konstruktion av nyandlighet i svenska läromedel

  Helena Marcusson
  104-117
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.457

Bokomtaler

 • Kennet Granholm (red.), Perspektiv på esoterisk nyandlighet, Åbo: Åbo Akademi 2008.

  Per Faxneld
  118-123
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.459