AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet

Vol. 4 (2012)

Bilde av Auras forside
2021-11-30

Redaksjonelt

 • Front Matter

  Redaksjon
  1-5
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.479

Artikler

 • Nyreligiositet som forskningsfält i Sverige – några reflektioner

  Liselotte Frisk
  6-20
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.480
 • Bibliografisk oversikt over nyreligiøsitetsforskningen i Norge

  Ingvild Sælid Gilhus, Lisbeth Mikaelsson
  21-45
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.481
 • Studiet af nye religioner i Danmark: Kortfattet og subjektiv forskningshistorie 1985-2012

  Mikael Rothstein
  46-77
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.482
 • Nyreligiositet i Finland: En forskningshistorisk översikt

  Tommy Ramstedt
  78-100
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.483
 • New age och kognitionsforskningen

  Olav Hammer
  101-121
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.484
 • Samhällsvetenskaplig forskning om nyandlighet och nya religiösa rörelser ur ett bibliometriskt perspektiv

  Jenny-Ann Brodin Danell
  122-154
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.485
 • Djevelske konstruksjoner: En historisk-tematisk oversikt over skandinavisk satanismeforskning

  Asbjørn Dyrendal
  155-178
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.486
 • Tänk på barnen - Om barn, hjärntvätt och politisering av sekter

  Peter Åkerbäck
  179-210
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.487

Bokomtaler

 • Siv Ellen Kraft, Hva er nyreligiøsitet? Oslo: Universitetsforlaget 2011

  Liselotte Frisk
  211-212
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.488
 • Egil Asprem, Arguing with Angels: Enochian Magic & Modern Occulture, New York: State University of New York Press 2012

  Jane Skjoldli
  213-216
  DOI: https://doi.org/10.31265/aura.489