Når spiritualitet blir kroppslig

Personer i det norske alternativmiljøet forteller om oppvåkningsopplevelser og psykologisk transformasjon

Authors

  • Christian Stokke Universitetet i Sørøst-Norge
  • Mira Cataya Rodriguez Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.31265/aura.632

Keywords:

Spiritual awakening, humanistic psychology, transpersonal psychology, kundalini , peak experiences, dark night of the soul, yoga

Abstract

Spiritual awakening is becoming a common phenomenon in alternative spiritual communities and is no longer exclusive to a small elite of religious saints and disciples. There is limited research on spiritual experiences outside religious contexts in the Nordic countries. While relevant theological research exists on religious experiences in Christian contexts, much of the research on alternative spirituality is based on outsider perspectives that miss out on the deeper psychological phenomena experienced by “spiritual, but not religious” individuals. This article is based on three qualitative interviews with individuals in contemporary spiritual communities in Norway who have experienced spontaneous spiritual awakenings and speak openly about this. Focus is on the experience of altered states of consciousness, intense feelings of love, and physical energies in the body, which lead to permanent psychological transformation. Starting with a review of relevant Norwegian and Swedish research in the field, we apply a theoretical approach drawn from humanistic and transpersonal psychology to make sense of our interviewees’ experiences, and then discuss how these cases of embodied spiritual transformation differ from religious conversion and are better understood in terms of psychological concepts of trauma healing, self-actualization and human potential.

References

Assagioli, Roberto. 1989. «Self-Realization and Psychological Disturbances». I Spiritual Emergency: When Personal Transformation Becomes a Crisis, redigert av Stanislav Grof og Christina Grof, 27–48. Los Angeles: Putnam.

Austad, Anne. 2014. «Ekstraordinære religiøse erfaringer». I Religionspsykologi, redigert av Lars Danbolt, Leif Gunnar Engedal, Hans Stifoss-Hanssen, Knut A. Hestad og Lars Lien, 231–241. Oslo: Gyldendal.

Austad, Arne. 2014. «Eksistensiell psykologi». I Religionspsykologi, redigert av Lars Danbolt, Leif Gunnar Engedal, Hans Stifoss-Hanssen, Knut A. Hestad og Lars Lien, 143–156. Oslo: Gyldendal.

Bruce, Steve, red. 2017. Secular Beats Spiritual: The Westernization of the Easternization of the West. Oxford: Oxford University Press.

Corneille, Jessica Sophie og David Luke. 2021. «Spontaneous Spiritual Awakenings: Phenomenology, Altered States, Individual Differences, and Well-Being». Frontiers in Psychology 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.720579.

Dixon, Jana, red. 2008. Biology of kundalini. Lulu Publishing: Morrisville, NC.

Engedal, Leif Gunnar. 2014. «Posisjoner og teoritradisjoner i religionspsykologisk forskning: Et mulig oversiktsbilde». I Religionspsykologi, redigert av Lars Danbolt, Leif Gunnar Engedal, Hans Stifoss-Hanssen, Knut A. Hestad og Lars Lien, 43–58. Oslo: Gyldendal.

Evans, Jules og Tim Read, red. 2020. Breaking Open: Finding a Way Through Spiritual Emergency. London: Aeon Press.

Greenwell, Bonnie L. 1990. Energies of Transformation. Cupertino: Shakti River Press. Greenwell, Bonnie L. 2018. When Spirit Leaps: Navigating the Process of Spiritual Awakening. Oakland.

Grof, Stanislav og Christina Grof, red. 1989. Spiritual Emergency: When Personal Transformation Becomes a Crisis. Los Angeles: Putnam.

Grof, Stanislav og Christina Grof. 1990. The Stormy Search for the Self: Understanding and Living with Spiritual Emergency. London: Mandala.

Hanky, Henriette. 2021. «Avkobling og transformasjon: Meditasjonsretreater på Dharma Mountain mellom popularisering og religiøst fellesskap». Aura: Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 12:3–24. https://doi.org/10.31265/aura.534.

Heelas, Paul og Linda Woodhead. 2005. The Spiritual Revolution: Why Religion Is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell.

Henriksen, Jan-Olav og Kathrin Pabst. 2013. Uventet og ubedt: Paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro. Oslo: Universitetsforlaget.

James, William. 1907. The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature. The Project Gutenberg eBook #621, https://www.gutenberg.org/cache/epub/621/pg621-images.html (lest 19. desember 2023).

Johansson, Katarina. 2018. «Meningsskapande i samtiden: Tro på oförklarliga fenomen i ett sekulariserat senmodernt samhälle som Sverige». Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet 10:5–34. https://doi.org/10.31265/aura.524.

Jung, Carl Gustav. 1952. Synchronicity: An Acausal Connecting Principle. Bollingen: Bollingen Foundation.

Jung, Carl Gustav. 1975. Psychological Commentary on Kundalini Yoga: Lecture One and Two, 1932. New York: Spring Pub.

Kalvig, Anne. 2017. «Alternative Medicine: Health-Oriented, Spiritual Practices in Norway». I New Age in Norway, redigert av Ingvild Sælid Gilhus, Siv Ellen Kraft og James R. Lewis, 119–138. Sheffield: Equinox.

La Cour, Peter. 2014. «Religiøs omvendelse». I Religionspsykologi, redigert av Lars Danbolt, Leif Gunnar Engedal, Hans Stifoss-Hanssen, Knut A. Hestad og Lars Lien, 243–255. Oslo: Gyldendal.

Løøv, Margrethe. 2018. «Hva er religion i dag? Essay over Secular Beats Spiritual: The Westernization of the Easternization of the West av Steve Bruce». Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet 10:90–99. https://doi.org/10.31265/aura.527.

Løøv, Margrethe. 2021. «Fra redaksjonen: temanummer om yoga og meditasjon». Aura: Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 12:1–2. https://doi.org/10.31265/aura.533.

Maslow, Abraham. 1970. Religions, Values, and Peak-Experiences. New York: Penguin.

Maté, Gabor. 2022. The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture. London: Vermilion.

Mills, Paul J. 2022. Science, Being, & Becoming: The Spiritual Lives of Scientists. New York: Light On Light Press.

Nygaard, Marianne Rodriguez, Anne Austad og Tormod Kleiven. 2017. «Helende erfaringer og den levde kroppen». Tidsskrift for sjelesorg 2:133–154. http://hdl.handle.net/11250/2456032.

Olsson, Tova. 2018. «Genom kroppen: En intervjustudie med tre yogalärare om religion, spiritualitet och fysisk utövning». Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet 10:35–60. https://doi.org/10.31265/aura.525.

Rodriguez, Mira Cataya og Christian Stokke. 2019. «Taking Spiritual Experiences Seriously in the Religious Education Classroom: a Transrational Approach». International Journal of Children’s Spirituality 24 (3): 243–259. https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1646221.

Sanella, Lee. 1989. «Kundalini: Classical and Clinical». I Spiritual Emergency: When Personal Transformation Becomes a Crisis, redigert av Stanislav Grof og Christina Grof, 99–108. Los Angeles: Putnam.

Taylor, Steve. 2017. The Leap: The Psychology of Spiritual Awakening. London: Hay House.

Taylor, Steve. 2018. «Two modes of sudden spiritual awakening? Ego-dissolution and explosive energetic awakening». International Journal of Transpersonal Studies 37 (2): 131–14. https://doi.org/10.24972/ijts.2018.37.2.131.

Taylor, Steve. 2021. Extraordinary Awakenings: When Trauma Leads to Transformation. Novato, CA: New World Library.

Trysnes, Irene. 2017. «Å være ung i kristne ungdomsmiljøer: Forhandlinger om kjønn og identitet». I Religion og ungdom, redigert av Ida Marie Høeg, 119–135. Oslo: Universitetsforlaget.

Universitas. 2022. «Thea og Celia var studenter på vei mot vanlige liv: Så fikk de en spirituell oppvåkning». 76, nr. 11 (31. mars 2022). https://www.universitas.no/files/2022/06/15/Utg11.pdf.

Vårt Land. 2022. «Ein Moses for mosen» (28. oktober 2022): 18–20.

Woollacott, Marjorie og David Lorimer, red. 2022. Spiritual Awakenings: Scientists and Academics Describe Their Experiences. London: AAPS Press.

Downloads

Published

2023-12-22

How to Cite

Stokke, C., & Rodriguez, M. C. (2023). Når spiritualitet blir kroppslig: Personer i det norske alternativmiljøet forteller om oppvåkningsopplevelser og psykologisk transformasjon. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , 13, 67–88. https://doi.org/10.31265/aura.632

Issue

Section

Artikler