Dahl, P. . (2022) “Å sykle med stil: En petit av Per Dahl”, PlaySpace (PS) , 1(1), p. 45. doi: 10.31265/ps.565.