Bandlien, B. Åbel (2022) “«Den Ville Hinside»: Om danseforestillingen Island Express av De Naive på Stavanger Kunstmuseum 17.09.20”, PlaySpace (PS) , 1(1), pp. 42–44. doi: 10.31265/ps.564.