Dahl, Per. 2022. “Å sykle med stil: En petit av Per Dahl”. PlaySpace (PS)  1 (1):45. https://doi.org/10.31265/ps.565.