Bandlien, B. Åbel. (2022). «Den Ville Hinside»: Om danseforestillingen Island Express av De Naive på Stavanger Kunstmuseum 17.09.20. PlaySpace (PS) , 1(1), 42–44. https://doi.org/10.31265/ps.564