(1)
Dahl, P. . Å Sykle Med Stil: En Petit Av Per Dahl. PS 2022, 1, 45.