Leaning towards the other? An episode at NAV and an unforgettable meeting with a refugee

Authors

  • Linn-Marie Celand Saga

DOI:

https://doi.org/10.31265/jcsw.v12i2.154

Author Biography

Linn-Marie Celand Saga

Student
University of Agder
Norway
Tel.: +47 45811486
marieceland@gmail.com

References

Eide, S. B, Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I., & Aasland, D. G. (2011). Fordi vi er mennesker, en bok om samarbeidets etikk. (2nd ed.). Bergen: Fagbokforlaget.

Rasmussen, M. (2002). Interview med Lévinas. I Fænomenologi og etik. København: Gyldendal

Askeland, G. A. (2011). Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlag.

Buber, M. (2002). Between man and man (Routledge classics). London: Routledge.

Christoffersen, S. Aa. (2011). Profesjonsetikk, Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Universitetsforlaget.

Eide, S. B., & Skorstad, B. (2013). Etikk: Til refleksjon og handling i sosialt arbeid (3rd ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Eide, S. B. (2014). Om å samarbeide – også med seg selv. I Grelland, H. H. (2014). Samarbeidets filosofi. Oslo: Gyldendal akademisk.

Hanssen, K. (2015). Sør-Afrika setter inn hæren mot innvandringsmotstandere. Aftenposten.

Introduksjonsloven (2003). Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Fagbokforlaget.

Lean Enterprise Institute (2017). What is lean? Retrieved May 22, 2017, from https://www.lean.org/WhatsLean/

Løgstrup, K. E. (1996). Etiske begreber og problemer. København: Gyldendal.

Løgstrup, K. E. (1997). The ethical demand. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

Nordstoga, S. (2013). Skriving i praksis i Erstad, I. H. & Hansen, F.T. (Eds.): Kunnskapsverkstedet- å se det levende i praksis. Universitetsforlaget.

Repstad, P.(1999). Den lokale velferdsblanding. Oslo: Universitetsforlaget.

Utlendingsdirektoratet (2016). Krav til inntekt i familieinnvandringssaker. Retrieved February 7, 2016 from https://www.udi.no/ord-og-begreper/krav-til-inntekt-i-familieinnvandringssaker

Uggerhøj, L. (1996). Profesionelle personligheder i Sandbæk, M. og Tveiten, G: Sammen med familien: arbeid i partnerskap med barn og familier. Oslo: Kommuneforlaget.

Uggerhøj, L. (2005). Menneskelighed i mødet mellem socialarbeider og klient – ideal eller realitet? I Järvinen, M., Larsen, J. E. og Mortensen, N.: Det magtfulde møde mellom system og klient. Aarhus Universitetsforlag.

Yan, H., & Karimi, F. (2015). South Africa: 300 suspects arrested for anti-immigrant violence. CNN.

Downloads

Published

2017-12-12

How to Cite

Saga, L.-M. C. (2017). Leaning towards the other? An episode at NAV and an unforgettable meeting with a refugee. Journal of Comparative Social Work, 12(2), 170–195. https://doi.org/10.31265/jcsw.v12i2.154

Issue

Section

Essays