Skeiseid, A. “Om Kyrkjebygging Og Kristning I Rogaland I Tidleg Mellomalder”. AmS-Varia, no. 58, Dec. 2016, pp. 21-44, doi:10.31265/ams-varia.v0i58.190.