[1]
H. Petersson, “Å sjå røysa som eit objekt, ein markør og ein prosess av handlingsmønster”, AmS-Varia, no. 61, pp. 139–154, Aug. 2020.