[1]
M. Petersson, “Ett röjningsröseområde i Farstorp – odling, begravning och ritual”, AmS-Varia, no. 61, pp. 115–137, Aug. 2020.