Petersson, H. (2020) “Å sjå røysa som eit objekt, ein markør og ein prosess av handlingsmønster”, AmS-Varia, (61), pp. 139–154. doi: 10.31265/ams-varia.vi61.341.