Petersson, M. (2020) “Ett röjningsröseområde i Farstorp – odling, begravning och ritual”, AmS-Varia, (61), pp. 115–137. doi: 10.31265/ams-varia.vi61.340.