Skeiseid, A. (2016) “Om kyrkjebygging og kristning i Rogaland i tidleg mellomalder”, AmS-Varia, (58), pp. 21-44. doi: 10.31265/ams-varia.v0i58.190.