Petersson, Håkan. 2020. “Å Sjå røysa Som Eit Objekt, Ein markør Og Ein Prosess Av handlingsmønster”. AmS-Varia, no. 61 (August):139-54. https://doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.341.