Petersson, Maria. 2020. “Ett röjningsröseområde i Farstorp – odling, begravning och ritual”. AmS-Varia, no. 61 (August):115-37. https://doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.340.