PETERSSON, M. Ett röjningsröseområde i Farstorp – odling, begravning och ritual. AmS-Varia, n. 61, p. 115-137, 20 Aug. 2020.