MANSRUD, A. "Gjeng vegane etter dei døde". Død, dyrking og (om-)bygging av røyser i et langtidsperspektiv . AmS-Varia, n. 61, p. 7-20, 19 Aug. 2020.