SKEISEID, A. Om kyrkjebygging og kristning i Rogaland i tidleg mellomalder. AmS-Varia, n. 58, p. 21-44, 15 Dec. 2016.