Petersson, H. (2020). Å sjå røysa som eit objekt, ein markør og ein prosess av handlingsmønster. AmS-Varia, (61), 139–154. https://doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.341