Petersson, M. (2020). Ett röjningsröseområde i Farstorp – odling, begravning och ritual. AmS-Varia, (61), 115–137. https://doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.340