Meling, T. . (2020). Hverken grav eller rydning – rituelle røyser fra yngre bronsealder–førromersk jernalder på Sømme i Rogaland. AmS-Varia, (61), 87–97. https://doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.338