Bjørdal, E. (2020). Gamle steinsamlingar; gravminne, ryddingsrøyser – eller kva?. AmS-Varia, (61), 43–59. https://doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.335