Skeiseid, A. (2016). Om kyrkjebygging og kristning i Rogaland i tidleg mellomalder. AmS-Varia, (58), 21-44. https://doi.org/10.31265/ams-varia.v0i58.190