(1)
Petersson, H. Å Sjå røysa Som Eit Objekt, Ein markør Og Ein Prosess Av handlingsmønster. AmS-Varia 2020, 139-154.