(1)
Petersson, M. Ett röjningsröseområde I Farstorp – Odling, Begravning Och Ritual. AmS-Varia 2020, 115-137.