(1)
Petersson, M. Ett röjningsröseområde i Farstorp – odling, begravning och ritual. AmS-Varia 2020, 115-137.