(1)
Rødsrud, C. L.; Kile-Vesik, J.; Post-Melbye, J. Røysundersøkelser i Løten, Hedmark. AmS-Varia 2020, 99-114.