(1)
Lönn, M. . Sten Som betydelsebärare I Den förhistoriska föreställningsvärlden. AmS-Varia 2020, 77-86.