(1)
Lönn, M. . Sten som betydelsebärare i den förhistoriska föreställningsvärlden. AmS-Varia 2020, 77-86.