(1)
Dahl, B. I. Maskinen I verkt√łykassa. AmS-Varia 2020, 21-30.