(1)
Skeiseid, A. Om Kyrkjebygging Og Kristning I Rogaland I Tidleg Mellomalder. AmS-Varia 2016, 21-44.