[1]
Petersson, H. 2020. Å sjå røysa som eit objekt, ein markør og ein prosess av handlingsmønster. AmS-Varia. 61 (Aug. 2020), 139–154. DOI:https://doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.341.