[1]
Petersson, M. 2020. Ett röjningsröseområde i Farstorp – odling, begravning och ritual. AmS-Varia. 61 (Aug. 2020), 115–137. DOI:https://doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.340.