[1]
Meling, T. 2020. Hverken grav eller rydning – rituelle røyser fra yngre bronsealder–førromersk jernalder på Sømme i Rogaland. AmS-Varia. 61 (Aug. 2020), 87–97. DOI:https://doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.338.