Mehler, N., Gardiner, M. and Elvestad, E. (2020) “Abbreviations”, AmS-Skrifter, (27), p. 7. doi: 10.31265/ams-skrifter.v0i27.261.