Appleby, J. (2019) “4. Grandparents in the Bronze Age?”, AmS-Skrifter, (26), pp. 49–60. doi: 10.31265/ams-skrifter.v0i26.209.