Jenks, S. (2020). Comment: Interdisciplinarity? A definite maybe. AmS-Skrifter, (27), 291–302. https://doi.org/10.31265/ams-skrifter.v0i27.280