(1)
Mehler, N.; Gardiner, M.; Elvestad, E. Abbreviations. AmS-Skrifter 2020, 7.