1.
Nenzén N. Mystik och polemik : Hur begreppet gnosis förstås och används av Lectorium Rosicrucianum. AURA [Internet]. 2020Nov.9 [cited 2021Oct.21];11(1):52-0. Available from: https://journals.uis.no/index.php/AURA/article/view/358