Nenzén, Niklas. “Mystik Och Polemik : Hur Begreppet Gnosis förstås Och används Av Lectorium Rosicrucianum”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 11, no. 1 (November 9, 2020): 52-80. Accessed October 21, 2021. https://journals.uis.no/index.php/AURA/article/view/358.