Gilhus, I. S., and L. Mikaelsson. “Bibliografisk Oversikt over nyreligiøsitetsforskningen I Norge”. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet, vol. 4, Nov. 2021, pp. 21-45, doi:10.31265/aura.481.