Frisk, L. “Olivia Cosgrove, Laurence Cox, Carmen Kuhling & Peter Mulholland (red.), Ireland’s New Religious Movements, Cambridge Scholars Publishing 2011”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , vol. 3, Nov. 2021, pp. 156-8, doi:10.31265/aura.477.