Petander, E. “Teosofi Och Kristendom I 1890-Talets Sverige: Artiklar I Teosofisk Tidskrift”. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , Vol. 1, Nov. 2021, pp. 20-43, doi:10.31265/aura.454.