[1]
P. Åkerbäck, “De exklusiva bröderna: Ett kristet samfund i dagens Sverige”, AURA, vol. 6, pp. 5–33, Dec. 2021.