[1]
S. Duppils, “Andevärlden och den andra världen: Ungdomars och unga vuxnas samtida föreställningar om alternativa existentiella dimensioner”, AURA, vol. 5, pp. 73–101, Dec. 2021.